Startklar Nordic forsikring

Helårsförsäkring för motions- och tävlingsarrangemang i Norden.  

  • Avbeställningsförsäkring som ger anmälningsavgiften* tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller skadad på grund av olycksfall och inte kan delta.
*Extra kostnader såsom transporter, boende, måltider etc. ersätts ej.
  • Orsaken till avbeställningen ska kunna styrkas med läkarintyg.
  • Olycksfallsförsäkring som gäller både när du deltar och under resan till och från ett arrangemang inom Norden. I Startklar Nordic Plus gäller den dessutom varje gång du tränar i Norden under ett år!
Startklar Nordic 175 kr/år
Startklar Nordic Plus 295 kr/år
Försäkringarna gäller 1 år för alla arrangemang i Norden som du anmäler dig till.

Försäkringen är personlig och kan inte överlåtas.

Om du är anmäld i ett lag och inte kan delta får du tillbaka din del av anmälningsavgiften.

Här kan du läsa ett faktaark och läs alltid i FAQ.
Vid frågor skicka e-post till: info@startklar.nu

Anmäl skada till: skada@startklar.nu

Alla skador regleras av försäkringsbolaget Svedea.

Startklar och Svedea i samarbete. Försäkringsgivare är Svedea AB, ett svenskt bolag med fokus på specialförsäkringar.